Όροι χρήσης ιστοσελίδας

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

Πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο της ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ προς όλους εσάς που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό της κατάστημα όσο και τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις αντίστοιχα και που σκοπό έχει την ενημέρωσή σας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε είτε από κάποιο φυσικό είτε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια και αποτελεί τεκμήριο ότι, ως επισκέπτες/χρήστες της, έχετε μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης αυτής. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, παρακαλείστε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους αυτούς καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχεστε και τις τυχόν αλλαγές σε αυτούς.

Η εταιρεία

Το εμπορικό σήμα KALOTERAKIS / THEDESIGNGROUP & KALOTERAKIS GROUP έχει κατοχυρωθεί από την εταιρεία ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΑΦΜ 999273868 ΔΟΥ Ρεθύμνου) με έδρα το Ρέθυμνο και διακριτικό τίτλο “KALOTERAKIS”. Η εταιρεία ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί ακέραια τα δικαιώματα χρήσης του εμπορικού σήματος KALOTERAKIS, όπως αυτά καθορίζονται και προστατεύονται από το νόμο. Το εργοστάσιο παραγωγής βρίσκεται στο 3χιλ. εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων, ενώ η εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα στην Αθήνα.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της KALOTERAKIS, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της KALOTERAKIS και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναδημοσίευσης, αναμετάδοσης ή απομίμησης εκτός εάν η εταιρία ρητά το επιτρέψει.

Τροποποιήσεις

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Περιοδικά προστίθενται αλλαγές στις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Η KALOTERAKIS μπορεί να προβεί σε βελτίωση ή/και σε τροποποιήσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στην ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή.

Προσωπικά δεδομένα, Συλλογή, Επεξεργασία, Δήλωση απορρήτου

Η KALOTERAKIS σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε να μπορείτε να την επισκέπτεστε χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτετε την ταυτότητά σας, εκτός αν το επιθυμείτε. Για την έναρξη, όμως, μεταξύ μας συνδιαλλαγής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμο / επωνυμία επιχείρησης, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τη διεύθυνση / έδρα σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα σε περίπτωση που αυτή διαφέρει από την προηγούμενη, αριθμό τηλεφώνου κ.ά. Η www.kaloterakisgroup.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων.

Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που σας παρέχει η www.kaloterakisgroup.gr, την ενημερωτική σας υποστήριξη, την επιλογή του περιεχομένου που σας προσφέρεται, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές σας προτιμήσεις, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεών σας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της www.kaloterakisgroup.gr, την ενημέρωσή σας σχετικά με νέες προσφορές προϊόντων, την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site.

Κατ’ εξαίρεση η www.kaloterakisgroup.gr δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών στις εξής περιπτώσεις:

- Με τη ρητή σας συγκατάθεση για τη καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων, συγκατάθεση που μπορείτε να ανακαλείτε ελεύθερα οποτεδήποτε

- Προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται η www.kaloterakisgroup.gr  και που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση παραγγελίας από την KALOTERAKIS

- Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, με απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

Η KALOTERAKIS μπορεί να αλλάζει ανά πάσα στιγμή τις παρούσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων, προκειμένου να τις προσαρμόζει στις μελλοντικές επεκτάσεις ή λοιπές τροποποιήσεις της ιστοσελίδας ή των μεμονωμένων υπηρεσιών. Ο πελάτης δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη διαγραφή των αποθηκευμένων δεδομένων που τον αφορούν.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών της www.coco-mat.com υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος.

Η παρούσα δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών, χρηστών, μελών από την www.kaloterakisgroup.gr.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η www.kaloterakisgroup.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης της, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Ασφάλεια

Η KALOTERAKIS δεν αποθηκεύει με κανένα τρόπο αριθμούς πιστωτικών καρτών. Κατά την διάρκεια της online πληρωμής, ο χρήστης μεταφέρεται σε κρυπτογραφημένη σελίδα ασφαλούς σύνδεσης με πρωτόκολλο SSL η οποία ανήκει αποκλειστικά στον συνεργαζόμενο Online Merchant που έχει επιλεγεί, η οποία αναλαμβάνει πλήρως την πληρωμή και ειδοποιεί την KALOTERAKIS όταν αυτή ολοκληρωθεί.

Cookies

Η KALOTERAKIS, μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας της χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως τα cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση της πρόσβασής σας όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της KALOTERAKIS, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμά σας για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και σελίδες και δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Εγγραφή στο Newsletter

Για να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα στο Email σας